کد خبر: 181134

درخواست معافیت کفالت حین تحصیل امکان پذیر است؟

درباره امکان درخواست معافیت کفالت در حین تحصیل بیشتر بدانید.
اتاق خبر 24

برخی از مشمولان خدمت وظیفه عمومی در حال تحصیل که متقاضی دریافت معافیت کفالت هستند، درباره امکان درخواست این معافیت در حین تحصیل سوالاتی دارند که در این گزارش پاسخ خواهیم داد.

مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، مشمولان وظیفه در نظر داشته باشند که با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر، رسیدگی به ادعای کفالت بلامانع است و می‌توانند درخواست معافیت کفالت دهند.

منبع: خبرگزاری ایرنا