کد خبر: 180986

قیمت مشتقات گوشت قرمز در میادین

طبق نرخنامه سازمان میادین یک دست کامل کله پاچه گوسفندی به قیمت ۹۳ هزار تومان و هرکیلو جگر سیاه گوسفندی به قیمت ۱۲ هزار تومان به فروش می‌رسد.
اتاق خبر 24

طبق نرخنامه سازمان میادین برای حبوبات شرکتی در میادین از ۲۱ تومان تا ۹۳ هزار تومان باید هزینه کرد.

قیمت مشتقات گوشت به شرح زیر است:

منبع: میزان