کد خبر: 180958

تبعیض نمایان در غذای اساتید و دانشجویان

یک فعال رسانه ای در صفحه شخصی خود درتوییتر از تبعیض در غذای اساتید و دانشجو انتقاد کرد.
اتاق خبر 24

یک فعال رسانه ای در صفحه شخصی خود درتوییتر از تبعیض در غذای اساتید و دانشجو انتقاد کرد.