کد خبر: 180787

نقش ۱۲ سال تحصیل در تعیین مسیر توسعه شغلی

بحث هدایت تحصیلی و شغلی گرچه یک طرح در آموزش و پرورش است اما واقعیت این است که این همه چیزی است که در حال حاضر در آموزش و پرورش مسیر شغلی نسل ها را تعیین می کند؛ طرحی با اما و اگرهای فراوان.
اتاق خبر 24

اگر بپذیریم فرزندان این سرزمین در ۱۲ سال دوران مدرسه آنچه پشت سر می گذارند، نه تنها دوران طلایی رشد و شکوفایی آنها در تمام ابعاد زیستی، شناختی، عاطفی، مهارتی، هوش و استعداد و... است؛ بلکه خروجی این ۱۲ سال سرنوشت یک جامعه را به لحاظ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... تا حد زیادی تعیین می کند، آنگاه نسبت به تک تک طرح ها، برنامه ها، ساعات آموزشی و غیرآموزشی در مدارس باید حساس باشیم.

گرچه در نظام آموزشی کشورمان حالا دیگر سال هاست سند تحول بنیادین به عنوان یک سند هدایتگر مسیر تعلیم و تربیت یا همان خروجی مطلوب آموزش و پرورش را مشخص کرده است، اما این سند تازه به مرحله استقرار زیرنظام ها رسیده است و همچنان نحوه اجرای آن در مدارس و اینکه چگونه این سند در برنامه درسی، در آموزش و به کار گیری معلمان، در فرایند یاد دهی و یادگیری و... جاری و ساری می شود، مشخص نیست. مسئولان درباره این سند همچنان سخنان تئوری و پایه را مطرح می کنند نه برنامه های مشخص عملیاتی را. در کنار آن طرح هایی چون استعدادیابی، هدایت تحصیلی، هدایت شغلی، طرح شهاب، مهارت آموزی و... به صورت پیوسته در آموزش و پرورش مطرح می شود و عموما سال ها روی طرح آن کار می شود، به مرحله اجرای پایلوت می رسد و در اجرای نهایی یا بسیار متفاوت با طرح اولیه اجرا می‌شود و یا اساسا خروجی آن مشخص نمی شود.

منبع: تابناک