کد خبر: 180771

الهام حمیدی خداحافظی کرد

الهام حمیدی با انتشار این عکس نوشت:
اتاق خبر 24

الهام حمیدی با انتشار این عکس نوشت:

اکنون وقت خداحافظی رسیده است، خداحافظی با برگ های سبزی که یادگار تابستان اند
و باید سلام کرد !
سلام به زردها
سلام به نارنجی ها
سلام به درختان پربرگی که وقت خزانشان رسیده و سر به هوا رنگ عوض کرده اند
سلام به کاج همیشه سبز که خیال ندارد کت سبزش را حتی در پاییز دربیاورد و با ابهت به میزبانی این فصل میرود
اما درختان در ”پاییز”
زمین را با برگ هایشان پوشانده اند و هنگام قدم زدن صدای خش خش این برگ ها حس آرامش به آدمی می دهد
و این فصل را با این همه زیبایی باید قدر دانست

منبع: خبرگزاری ایرنا