کد خبر: 180294

فرارهای مالیاتی را در معافیت‌ها پیدا کنید

یکی از عواملی که باعث امکان فرارهای مالیاتی کلان می‌شود، معافیت‌هایی است که دولت در قالب قانون به بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه می‌دهد و همین باعث می‌شود بسیاری از مؤدیان عمدتا کلان به نحوی خود را به شمولیت این قوانین و تبصره‌ها برسانند.
اتاق خبر 24

می‌توان سال ۱۳۹۸ را یکی از چهار سال سخت اقتصادی ایران در طول چند دهه گذشته به حساب آورد؛ یکی از عوامل اصلی این مساله هم محدودیت‌های سنگین ایجاد شده در مسیر صادرات نفت کشور است که باعث شده تا از حجم زیادی از درآمدهای ارزی محروم شویم.

در چنین فضایی دولت مجبور است برای بستن بودجه خود به درآمدهای مالیاتی روی بیاورد اما از آنجایی که مباحث مالیاتی بسیار حساس است نمی‌توان به راحتی درباره افزایش مالیات‌ها و مخصوصا ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی تصمیم گرفت، آن هم در شرایط فعلی که اقتصاد کشور وارد دوره‌ای از شرایط رکودی جدی شده و نمی‌توان به واحدهای اقتصادی فشار مالیاتی بیشتری آورد.

منبع: افکار نیوز