کد خبر: 180292

اخراج اجباری نفت از حقوق

سرانجام بعد از سال‌ها تکلیف قانونی برای حذف تدریجی درآمد نفت برای تامین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد، کاهش درآمدهای نفتی موجب شد خواسته یا ناخواسته، ‌ نفت از هزینه‌های جاری حذف و درآمدهای دیگر جایگزین شود.
اتاق خبر 24

سال‌هاست که نفت نقش محوری در بودجه ایران دارد و درآمدهای آن موجب شده بود دولت‌ها تمرکز کمتری برای ایجاد درآمدهای جدید داشته باشند. این در حالی است که بخش درآمدی بودجه دولت را درآمدها، واگذاری دارایی مالی و همچنین فروش نفت تشکیل می‌دهد که در سال‌های گذشته با اعمال محدودیت‌های بین‌المللی سهم نفت به تدریج از بودجه کمتر شد تا اینکه در سال گذشته و امسال به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

اخیرا نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - اعلام کرده بودجه جاری سال ۱۳۹۹ بدون وابستگی به منابع نفتی تامین می‌شود.

این تصمیم دولت در حالی مطرح می‌شود که طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت‌ها مکلف بودند به تدریج سهم درآمدهای نفتی برای پرداخت هزینه‌های جاری که بالغ بر ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد، کاهش دهند و این منابع به سمت بودجه‌های عمرانی حرکت کند. از سوی دیگر تامین منابع برای هزینه‌های جاری از محل درآمدها باشد که از دو بخش مالیات و  سایر درآمدها تشکیل می‌شود.

 با این حال طی سال‌های گذشته همواره تراز بودجه منفی و منفی‌تر شد تا اینکه در لایحه بودجه سال جاری به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان رسید. به این معنی که دولت از حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده برای هزینه‌های جاری حدود ۲۵۸ هزار میلیارد تومان را از محل درآمدها تامین کرده و نزدیک به ۱۱۲ هزار میلیارد دیگر باید از محل نفت کسب درآمد می‌شد.

منبع: تابناک