کد خبر: 180191

تبعات غیبت خواهان و خوانده در دادگاه چیست؟

یک وکیل دادگستری درباره تبعات غیبت خواهان و خوانده در جلسه دادگاه توضیحاتی داد.
اتاق خبر 24

هر دعوای حقوقی اصولاً دو طرف خواهان و خوانده دارد که دعوا در واقع از سوی خواهان در مراجع قضائی مطرح می‌شود و خوانده باید در زمان مشخص از حق خود دفاع کند.

دو طرف دعوا چه خواهان چه خوانده باید در جلسه دادگاه حضور داشته باشند یا برای خود وکیلی را معرفی کنند، اما اگر این اتفاق رخ ندهد و آن‌ها در جلسه دادگاه حضور نداشته باشند، ممکن است مشکلاتی پیش آید و بار حقوقی داشته باشد.

پوریا قهرمانی وکیل پایه یک دادگستری، درباره حضور نداشتن خواهان در دادگاه بیان کرد: اگر خواهان در جلسه دادگاه حضور پیدا نکند یا لایحه خود را به دادگاه نفرستد و وکیل او هم در جلسه نباشد و خواننده نسبت به ادله دعوا ایرادی بگیرد و قاضی نتواند خود کشف حقیقت را انجام دهد، ممکن است دعوای خواهان رد شود.

حکم حاضر نشدن خوانده  در دادگاه چیست؟

اين وكيل دادگستری ادامه داد: اگر قاضی رأسا با ورود به ماهيت و اوضاع و احوال خاص هر پرونده بتواند به اقناع قضايی دست پيدا كند، در فرض عدم حضور خواهان در جلسه رسيدگی، قاضی بدون نياز به حضور خواهان انشای رأی می‌کند.

او با اشاره به عدم حضور خوانده دعوا در جلسه دادگاه گفت: دادگاه معمولا دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخيص داده و خوانده دعوا محكوم خواهد شد.

قهرمان تصریح کرد: به دلیل آن که خوانده برای دفاع از خود در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرده است، لذا دعوای خواهان مورد قبول واقع می‌شود و قاضی برای او محکومیت صادر می‌کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران