کد خبر: 180070

چگونه مدرسه رفتن را برای فرزندانمان دلچسب کنیم

دلهره‌ای که با بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید برای بسیاری ایجاد می‌شود با اعمال روش‌های ساده و موثر قابل برطرف شدن است.
اتاق خبر 24

یاد آن روزهای مدرسه که می‌افتم اگر چه شور و شوق آغاز سال تحصیلی به یادم می‌افتد اما همیشه تمام شدن تابستان و شروع مهرماه، دلهره و ترسی هم در دل من و مادر می‌انداخت. اینکه شب‌ها زود بخوابم تا صبح خواب نمانم، مشقهایم را به موقع بنویسم، وسایل مدرسه را در خانه جا نگذارم و ... دغدغه‌ای بود که هر روز با آن مواجه بودیم. همین تجارب باعث می‌شد تا هر سال با رسیدن سال تحصیلی جدید همین احساسات و تجارب مجددا تکرار شود و تا به امروز همان احساسات در زمان بازگشایی مدارس برایمان تداعی شود.

آنچه مهم است اما اینکه من به عنوان دانش‌آموز دیروز و مادر امروز نباید بگذارم تا این حس دلهره‌آور و ترس در فرزندم هم ایجاد شود. بلکه با اعمال روش‌های موثر بتوانم همواره مدرسه رفتن را برایش به یک حس خوب و بخش خوبی از زندگی تبدیل کنم.

منبع: جام جم آنلاین