کد خبر: 180001
یادداشت اتاق خبر24:

چرا سلبریتی ها نخود هر آشی میشوند؟

چرا برخی به خود اجازه میدهند و حتی حق می دهند تا درباره هر موضوع و مسئله ای نظر دهند و سخن بگویند؟
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

اپیدمی «نخود هر آشی شدن» در ایران با گسترش رسانه ها و شبکه های مجازی بیشتر شده است و همین امر باعث گشته تا هر فردی در هر جایگاه اجتماعی و فرهنگی به خود اجازه دهد درباره هر موضوعی اظهار نظر کند و درباره آن پست و توئیت بگذارد.

آیا چنین اتفاقی در میان مردم مناسب است؟ یا یک معضلی در عرصه اجتماعی جامعه است؟

متأسفانه در میان مردم این دیدگاه وجود دارد که نه تنها حق دارند در باره هر موضوع و اتفاقی اظهار نظر کنند بلکه درباره آن آگاهی و علم هم دارند و موضوع دوم از معضلاتی است که باید فکری عاجل درباره آن شود.
یک فرد در هر جایگاهی که باشد زمانی اقدام به نشر نظر و دیدگاه خود در فضای مجازی می کند که احساس خودآگاهی زیاد فهمی و عالم بودن به او دست می دهد، که اگر همان نشر و دیدگاه را بخواهد در یک نشریه مانند روزنامه یا خبرگزاری منتشر کند قطعاً از سوی دست اندرکاران آن نشریه به خاطر اظهار نظر ضعیف و غیر کارشناسی منتشر نخواهد شد، اما در فضای مجازی زمینه ای برای اینگونه دیدگاه ها فراهم شده که با تأسف، از آن برای تخریب، تحریک، تضعیف و تهدید استفاده می شود تا این که بیشتر به سمت مثبت آن تمایل داشته باشد.

دراین میان برخی چهره ها که به سلبریتی شناخته میشوند، آتش بیار معرکه شده و با اظهار نظر درباره هر اتفاق و موضوعی به آن دامن می زنند، در حالی که هیچ آگاهی کافی درباره آن اتفاق یا موضوع ندارند.

در ماجرای چندی پیش که با یک خودسوزی پایان یافت اما پس از مرگ آن مرحومه همچنان می بینیم که رسانه های داخلی و خارجی و فضای مجازی دست بردار نیستند، سلبریتی ها که عمدتاً چهره های سینمایی بودند کاسه داغ تر از آش شده و خود را محق در اظهار نظر درباره آن دانستند و هر آنچه که خواستند نوشتند.

ناحق را حق جلوه دادند و حق را ناحق،  این داستان با وجود افراد و اشخاصی که خود را همه چیز دان می دانند ادامه خواهد داشت و باز هم بر سر موضوعی مانند خودسوزی آن مرحومه یا کود همسری اظهار نظرات سبک و تحریک کننده آنها به ائمه اطهار و محرم و عاشورا هم مرتبط می شود!

در هیچ جایی از دنیا نمی توانید بیابید که در فضای مجازی مردم حتی افراد مشهور و معروف هر آنچه که بخواند بنویسند و بگویند و قانون با آنها برخورد نکند.

فضای مجازی در دیگر کشورهای دنیا حتی آنها که ادعای دموکراسی و آزادی مطلق دارند، با نظارت های دقیق و برخوردهای قانونی همراه است.
در ایران افراد و سلبریتی ها با نظرات خود که در کانال ها و شبکه های گوناگون منتشر می کنند، امنیت ملی را به خطر می اندازند و قانون نیز با آنها برخورد نمی کند!

اگر این افراد که خود چهره هستند و سلبریتی، میخواهند دیده شوند، راه آن برای دیده تر شدن، بر هم زدن آرامش کشور، به خطر انداختن امنیت ملی و تحریک دیگران به خاطر ناآگاهی آنان از آن موضوع نیست.

سلبریتی ها خود، هم به خاطر شغلی که دارند و هم به خاطر فعالیتی که در فضای مجازی دارند شناخته شده و چهر هستند، ایا باز هم احساس کمبود می کنند یا احساس وظیفه و مسئولیت؟

اگر چیزی نگویند و اظهار نظری نکنند ایا حناق میگیرند؟

علی ایحال که فضای مجازی کشور با وجود ولنگاریهایی که در آن دیده میشود و وجود دارد، مکانی برای تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران شده و از این فضای ایجاد شده رسانه های معاند نیز بهره می برند و از آن اظهار نظرات در شبکه های تلویزیونی خود بهره برده و اذهان مردم را به بدبینی از جمهوری اسلامی ایران تشویق و ترغیب می کنند.

با چنین اقداماتی که باعث تولید هزینه برای کشور می شود نباید برخورد قانونی صورت گیرد؟

سلبریتی ها باید مراقب باشند تا نخور هر آشی نشوند چرا که ممکن است گوسفند قربانی گاوی شوند که بهبود یافت!