کد خبر: 179984

توییت ظریف درباره مذاکره مجدد ترامپ با ایران

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در حساب توییتری خود نوشت:
اتاق خبر 24

«به خبرنگار نِیشِن گفتم که شما خانه ای به من می فروشی، ولی یک سال بعد کسی که شرکت {فروشنده} را به ارث برده می آید و می گوید، به اندازه کافی پول ندادی، و او معامله بهتری برای خودش و معامله بدتری برای من می خواهد. در کدام «تاریخ»، آن طور که آقای ترامپ گفته، کسی حاضر شده با چنین چیزی موافقت کند؟