کد خبر: 179897

۹۰ درصد از مردم کشور، تمایل به خوردن نان سنتی دارند

حدود ۹۰ درصد از مردم کشور، تمایل به استفاده از نان سنتی دارند.
اتاق خبر 24

رئیس اتحادیه نان‌های حجیم :

تولید نان‌های حجیم از نظر کیفیت و نوع تولید دارای استاندارد است و طبق برنامه پنجم و ششم توسعه باید ۴۰ درصد نان‌های مصرفی به سمت نان‌های حجیم می‌رفت که این امر تحقق پیدا نکرد.

منبع: جام نیوز