کد خبر: 179881

ساخت پایتخت جدید چقدر هزینه دارد؟

یک پژوهشگر آمایش سرزمین، اثرات اقتصادی انتقال پایتخت از تهران را بررسی کرد.
اتاق خبر 24

ابوالفضل مرادی با بیان این که انتقال مرکز سیاسی و اداری از تهران به مفهوم انتقال وزارتخانه‌های دولت به همراه قوه مقننه، قضائیه است و ترکیب فوق می‌تواند با توجه به شرایط کشور تغییر پیدا کند، یعنی فقط دولت برود یا دولت به همراه هر یک از قوای بالا از تهران منتقل شوند گفت: آنچه بین سناریوهای انتقال مشخص است این است که در صورت عزم به انتقال مرکز سیاسی و اداری، دولت به دلیل دارا بودن بخش عظیمی از کارکنان، سرمایه زیرساختی و سرمایه باید منتقل شود.

وی ادامه داد: طبق برآورد کارشناسان، دولت بین ۵۵ تا ۶۰ هزار کارمند ملی - ستادی دارد و در صورتی که کارمندان دیگر قوا را هم اضافه کنیم قریب به ۷۵ تا ۸۰ هزار کارمند ملی – ستادی در تهران ساکن هستند. با در نظر گرفتن بعد خانوار (۳.۳ نفر در ایران) و بعد خدماتی (نزدیک ۳ نفر خدماتی به ازای یک کارمند) باید بین ۷۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر از تهران منتقل شوند. با در نظر گرفتن میانگین حقوق دریافتی در ایران (نزدیک ۳ میلیون تومان) که بی‌شک حقوق دریافتی کارمندان دولتی بیش از این است، ماهیانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان فقط دولت به کارمندان خود حقوق پرداخت می‌کند که سالیانه ۲۴ هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر بخواهیم این عدد را ملموس کنیم یعنی ۷۵ درصد از مقدار پولی که به کل مردم ایران یارانه داده می‌شود و شاید هم با در نظر گرفتن برخی حقوق‌های نجومی، تقریبا معادل یارانه ایران، دولت به کارمندان ستادی – ملی در تهران حقوق پرداخت می‌کند. اگر فقط دولت به شهر دیگر منتقل شوند این رانت عظیم مالی به بخش دیگری از کشور منتقل می‌شود.

منبع: خبرآنلاین