کد خبر: 179795

خطر حفظ اشتغال با اجرای طرح "یارانه دستمزد "

یک کارشناس بازار کار پیشنهاد کرد به جای اجرای طرح "یارانه دستمزد"، حمایت از بنگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد و معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای کارفرمایان درنظر گرفته شود.
اتاق خبر 24

کارشناس بازار :

به جای یارانه دستمزد حمایت از بنگاهها باید در دستور کار قرار گیرد و معافیتهای بیمه‌ای و مالیاتی برای کارفرمایان در نظرگرفته شود.کارفرمایان بنگاههایی که نیروی کار جدید را به خدمت می‌گیرند در قالب یارانه، سهم بیمه کارفرمایی را مستقیم از سوی دولت و نه سازمان تامین اجتماعی دریافت کنند تا باری بر دوش تامین اجتماعی نباشد.

منبع: خبرآنلاین