کد خبر: 179782

مراجعه مدارس به واحد‌های غیرمجاز خیاطی برای تهیه پوشاک

بسیاری از مدارس برای تهیه پوشاک دانش آموزان به واحد‌های غیرمجاز مراجعه می‌کنند که علت آن را منافع شخصی و قیمت پایین در آن عنوان کردند.
اتاق خبر 24

حبیب طهماسبی رئیس اتحادیه خیاطان :

درباره تولید  پوشاک دانش آموزان در واحد‌های غیرمجاز اظهار کرد: بسیاری از مدارس برای تهیه پوشاک دانش آموزان به واحد‌های غیرمجاز مراجعه می‌کنند که علت آن را منافع شخصی و قیمت پایین در آن عنوان کردند.

مدارس می‌توانند از ما مشاوره بگیرند به عنوان مثال، بدانند که برای یک روپوش مدرسه به چند متر پارچه نیاز است و اینکه دوخت و دوز آن، چقدر هرینه می‌برد تا اگر برای آنها مقرون به صرفه بود،   به آن‌ها خیاطان مجاز را معرفی کنیم تا با بستن قرارداد، بتوانند بهتر به والدین و دانش آموزان ارائه خدمت کنند.

منبع: جام جم آنلاین