کد خبر: 179689
یادداشت اتاق خبر24:

اروپا هم خدا را می خواهد هم خرما را

اقدامات ایران در کاهش تعهدات هسته ای خود در برجام بر خلاف قوانین سازمان بین المللی انرژی اتمی نیست.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

هر کشوری که عضو سازمان بین المللی انرژی اتمی است، در چارچوب قوانین آن می تواند فعالیت صلح آمیز هسته ای داشته باشد.

جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی به توافقی رسید که بر اساس آن باید برنامه های هسته ای صلح آمیز خود را تعطیل و تعلیق می کرد تا تحریم های اقتصادی لغو شود.

در واقع توافق هسته ای یک معامله غیر منصفانه و غیر عادلانه بود، چرا که ایران باید به خاطر گرفتن یک حق دیگر، حق فعالیت هسته ای خود را واگذار می کرد.

توافق به دست آمد اما حق ایران به دست نیامد چرا که آمریکا و اروپا تحریم های اقتصادی علیه ایران را لغو نکردند. لغو تحریم های اقتصادی از تعهدات اروپا و آمریکا است.

آمریکا از برجام خارج شد و رسماً توافقی ه امضا کرده بود زیر پا گذاشت، اروپا نیز گرچه رسما از توافق بیرون نرفت، اما عملکرد او کم از خروج از برجام ندارد.

هیچیک از کشورهای غربی به توافق هسته ای از همان ابتدا پایبند نبودند و درمقابل، خواهان پایبند ماندن ایران به تعهدات برجامی هستند.

گام های کاهش تعهادات ایران از اردیبهشت ماه همزمان با سالرگرد خروج آمریکا از برجام آغاز شد، این گام ها تاکنون نتوانسته است اروپا را وادار به اجرای تعهدات خود در توافق هسته ای کند.

گام سوم ایران هفته گذتشه برداشته شد اما با وجود این، اروپا از این اقدام تنها ابراز نگران کرد و تنها خواهان پایبند ماندن ایران در برجام شد.

بسته پیشنهادی اروپا برای تمکین ایران به ماندن در برجام نیز از یک سو بی خاصیت و بی ارزش است که ایران را آ را نپذیرفته و از سوی دیگر حتی این بسته بی ارزش با مخالفت آمریکا روبرو شده است و اروپا نیز جرأت اجرای آن را بدون اجازه آمریکا ندارد!

اتحادیه اروپا و نمایندگان کشورهای اروپایی در بیانیه تازه ای که منتشر کرده اند از جمهوری ایران خواستند تا فورا به تعهدات برجامی خود عمل کنند.

اروپا از یکسو خواهان بازگشت ایران به اجرای تعهدات برجامی خود است از سوی دیگر خواهان مذاکره و دیپلماسی با ایران بر سر موضوع برجام است و البته از همه مهمتر توان و جسارت مخالفت با آمریکا را هم ندارد.

اروپا حتی اجازه ندارد بسته پیشنهادی خود را به ایران اجرایی کند و بیش از یکسال است از زمان خروج آمریکا از برجام مذاکرات با اروپا در جریان است اما هیچ پیشرفتی نداشته است.

حمایت زبانی اروپا از برجام کافی نیست، بلکه حمایت عملی نیاز است که در وجود اروپایی ها یافت نمیشود.

آیا در برجام ساز و کاری وجود دارد که این هشدارها را پیش از آن که به ایران داده شود به اروپا و آمریکا بدهد؟
تاکنون هیچ سازمان و نهاد بین المللی خواهان بازگشت فوری آمریکا و اروپا به اجرای تعهدات خود نشده است و این یعنی ضعف در توافقی که امضا شده و نمی توان کشورهای بدعهد را وادار به تمکین و اجرای تعهدات کند.

پیش بینی هم نمی شود که اروپا قصدی بر اجرای تعهدات خود داشته باشد و تنها خواهان آن است که ایران به برجام پایبند باشد در حالی که توافق هسته ای دو طرف دارد، یک طرف ایران و یک طرف دیگر کشورهایی که برجام را امضا کردند و متعهد شدند که توافق را اجرا خواهند کرد.

ایران بیش از چهار سال است وضعیت موجود را که حاصل بدعهدی اروپا و آمریکا است تحمل کرده است اما طرف مقابل نمیتواند کاهش تعهدات هسته ای ایران را تحمل کند و حتی حاضر نیست برای نگهداشتن ایران در برجام هزینه کند!

مصداق رفتار اروپا این ضربا لملثل است که می گوید هم خدا را می خواهد هم خرما را!

اما چنین وضعیتی قابل تحمل نیست، قرار است تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای خارج از مفاد توافق هسته ای راه اندازی شود.

شاید این اقدام، اروپا را وادار به اجرای تعهدات خود کند، تعهداتی که بیش از چهار سال است بر زمین مانده.