کد خبر: 179564

مسیر توزیع دارو ردیابی می شود

کنترل هزینه های زائد و غیر ضرور سلامت، یکی از دغدغه های متولیان نظام سلامت کشور بوده است که انتظار می رود با اجرای طرح نسخه الکترونیکی، به سرانجام برسد.
اتاق خبر 24

یکی از مشکلات نظام سلامت که باعث افزایش هزینه ها شده است، ارائه خدمات غیر ضرور و زائد است که هیچ تاثیری در روند بهبود و ارتقای سلامت مردم ندارد و فقط باعث شده هزینه های حوزه سلامت افزایش یابد. از همین رو، وزارت بهداشت به دنبال اجرای برنامه ها و طرح هایی است که تا حد ممکن از هزینه های غیر ضرور بکاهد. تشکیل پرونده الکترونیک سلامت، در کنار اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده، به همراه نسخه پیچی الکترونیک، از جمله برنامه های این وزارتخانه برای کنترل هزینه های سلامت در کشور است.

در این بین، نسخه های پزشکان، یکی از دغدغه های متولیان نظام سلامت کشور است که گفته می شود بعضا به گونه ای این نسخه ها با خطا و اشتباه در تجویز دارو، همراه است. همین طور، نسخه نویسی خدمات تشخیصی و پزشکی نیز، یکی دیگر از نکاتی است که گفته می شود باعث هزینه تراشی های زائد و غیر ضرور می شود. به طوری که مجتبی زارعی رئیس پژوهشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفته است که استفاده بیش از حد از روش‌های تصویربرداری مانند ام آر آی و سی تی اسکن به دلیل سیستم بیمار گونه بهداشت در کشور است و این موضوع ریشه در آموزش و تربیت رزیدنت‌ها و همچنین نوع اداره بیمارستان‌های کشور دارد. به همین دلیل گاهی دیده می‌شود که پزشک کارهای تشخیصی را بدون ضرورت و بیش از نیاز به بیمار خود تجویز می‌کند.

ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، از سامانه تی تک و نسخه پیچی الکترونیک، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل تجویز منطقی دارو در کشور نام برد و گفت: از این طریق، هر دارویی از داروخانه خارج شود مشخص شده و همه داروها رصد می شود و حتی اینکه هر پزشک طبق راهنمای بالینی دارو تجویز کند، مشخص شده و بدین ترتیب همه پروسه دارویی قابل نظارت می شود.

منبع: جام نیوز