کد خبر: 179552

جزئیات افزایش ۲۰ درصدی نرخ سرویس مدارس

این افزایش موضوع جدیدی نیست و همان ابتدای سال  که شهرداری لایحه بودجه انواع وسایل حمل و نقل عمومی را به شورا ارسال کرد، موضوع سرویس مدارس هم در آن گنجانده شده بود.
اتاق خبر 24

علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران :

در لایحه  ارسالی شهرداری به شورا نرخ کلیه وسایل نقلیه عمومی داخل تهران اعم از تاکسی، اتوبوس و سرویس مدارس با افزایش ۲۰ درصدی به تصویب رسید.

منبع: تابناک