کد خبر: 179166

استخدام 5 ردیف شغلی در یک شرکت پیمانکاری

یک شرکت پیمانکاری معتبر جهت تکمیل پرسنل خود افرادی با شرایط مندرج در جدول ذیل استخدام می نماید.
اتاق خبر 24

یک شرکت پیمانکاری معتبر جهت تکمیل پرسنل خود افرادی با شرایط مندرج در جدول ذیل در استان سیستان و بلوچستان شهر چابهار استخدام می نماید.

ردیف عنوان شغلی واحد(بخش) مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سوابق کاری محل فعالیت تعداد مهارت ها (تخصص ها) و شرایط
1 رئیس کارگاه پروژه حداقل لیسانس عمران، مکانیک و برق حداقل 10 سال چابهار 2
  • تسلط به مدیریت کارگاههای ابنیه و راه و امورات فنی و اجرایی پروژه
2 کارشناس مسئول دفتر فنی حداقل لیسانس عمران، مکانیک ، برق وسایر
رشته های مرتبط
حداقل 10 سال چابهار 2
  • تسلط به متره ، برآورد ، تهیه صورت وضعیت ، دریافت انواع دستور کارها تهیه و انجام صورتجلسات اجرایی و
    کارگاهی پروژه های ابنیه و راه
3 مسئول دفتر فنی حداقل لیسانس عمران و سایر رشته های
مرتبط
حداقل 10 سال چابهار 2
  • تسلط به مدیریت دفتر فنی پروژه های ابنیه و راه
4 مسئول اجرا اجرایی حداقل لیسانس عمران حداقل 10 سال چابهار 2
  • تسلط به اجرای عملیات ابنیه توام با تاسیسات ، برق و راه
5 نقشه بردار نقشه برداری حداقل لیسانس نقشه برداری (عمران) حداقل 10 سال چابهار 2
  • تسلط به امور نقشه برداری ابنیه و راه
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
درج عنوان شغلی در موضوع ایمیل الزامی است
آدرس ایمیل:[email protected]