کد خبر: 179137
رئیس اداره بهداشت مواد غذایی وزارت بهداشت:

وزارت بهداشت، بر آمادگی هیأت و تکایا نظارت دارد

رئیس اداره بهداشت مواد غذایی وزارت بهداشت گفت: زمان پیش بینی شده برای بسته بندی مواد غذایی گرم از زمان کشیدن غذا تا زمان مصرف، حداکثر دو ساعت است.
اتاق خبر 24

رضا غلامی، رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی وزارت بهداشت، با بیان اینکه کلیه ظروف یک بار مصرف دارای مجوز ساخت از سازمان غذا و دارو و استاندارد، ملاک عمل برای بسته بندی مواد غذایی می باشند، گفت: بهترین زمان استفاده از ظروف یکبار مصرف برای غذای گرم تا دو ساعت پس از کشیدن غذا در ظرف است.

وی ادامه داد: تنها یک دسته از ظروف محدودیت دمایی دارند، که بیشتر برای غذاهای سرد و خنک مجوز تولید می گیرند و البته با توجه به اطلاع رسانی رسانه ها و وزارت بهداشت استفاده از این نوع ظروف یکبار مصرف در حال حاضر به حداقل رسیده است.

رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی وزارت بهداشت در رابطه با تفاوت کیفیت ظروف یکبار مصرف معمولی با ظروف یکبار مصرف گیاهی گفت: درصدی از مواد مورد استفاده در ظروف گیاهی، از نشاسته ذرت یا سیب زمینی است. این ظروف علاوه بر اینکه آسیب کمتری وارد می کنند از قدرت تخریب کمتری نیز در محیط زیست برخوردار هستند.

این مقام مسئول همچنین درخصوص زمان نگهداری بسته بندی غذایی و به ویژه غذای پخته گفت: زمان پیش بینی شده برای بسته بندی مواد غذایی از زمانی که کشیده می شود تا زمانی که صرف می شود حداکثر دو ساعت است.

غلامی تأکید کرد: مسئولان هیئت ها این نکته را مد نظر قرار دهند که غذاها را در همان زمان کشیدن و انتقال به ظروف یکبار مصرف توزیع کنند.

رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی وزارت بهداشت از شروع نظارت وزارتخانه بر آمادگی هیئات از یک هفته قبل ماه محرم سخن گفت و افزود: همکاران ما در وزارت بهداشت، نظارت بر آمادگی هیئت ها و تکایا و مساجد را در دستور کار قرار دادند و در دهه اول و دهه آخر صفر نیز نظارت کافی خواهند داشت.

 

منبع: میزان