کد خبر: 179068

برای نجات مردم سیستان ریگ پاشی کنیم

هم اکنون مردم سیستان و زابل با هجوم وسیع ریزگرد‌ها مواجهه هستند و باید برای مقابله با این ریزگرد‌ها اقدام با مالچ پاشی ریگی بکنیم.
اتاق خبر 24

پدر علم کویرشناسی ایران :

ما ریزگرد‌ها را تا ۱۲ سال پیش نمی‌شناختیم، برخی ریزگرد‌ها منشأ خارجی دارند که در این زمینه از ما کاری ساخته نیست، اما مانند زلزله باید خود را برای مقابله با آن‌ها آماده کنیم. ریزگرد‌ها سه نوع دارند که شامل ریزگرد‌هایی از جنس رس، ریزگرد‌های تشکیل‌شده از کوارتز یا شیشه که می‌توانند ریه را سوراخ کرده و تا معده پیش روند، و ریزگرد مواد آلی یا نفت است که قطر این نوع ریزگرد‌ها ۲ هزارم میلی‌متر است و می‌توانند تا هزاران متر نیز بالا روند.

منبع: خبرگزاری ایرنا