کد خبر: 179065

آثار تحریم ها بر روند درمان بیماران قلبی

مشکل تبادل ارز برای تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز در مراکز درمانی، یکی از آثار تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان است.
اتاق خبر 24

رئیس انجمن آترواسکلروز ایران :

این ادعا تقریباً غیر ممکن است که یک بیمارستان بتواند تجهیزات پزشکی که در بدن بیمار مصرف می‌شود را، دست دوم تهیه کند.

حداقل در رشته قلب و عروق چنین کاری محال است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا