کد خبر: 178999

جعل اسم و شغل در قرارداد‌ها چه مجازاتی دارد؟

جعل عنوان یا نام یکی از پرتکرارترین روش‌های کلاهبرداری در قراردادهای ملکی و تجاری است.

هر یک از جاعلان و کلاهبرداران با استفاده از نام و عنوان جعلی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، اما انجام این کار از طریق قانونی قابل پیگیری است.
محمدامین حسین‌آبادی وکیل پایه یک دادگستری، در این باره اظهار کرد: اگر شخصی در قراردادهای تجاری و ملکی نام خود را جعل کرده باشد، از طریق قانونی قابل پیگیری است.

او ادامه داد: جعل نام و عنوان به دو صورت انجام می‌شود، برای مثال اگر فردی از عنوان شخص دیگری استفاده کند و برای مثال خود را معاون وزیر معرفی کند، هم از باب جعل عنوان و هم از باب کلاهبردرای می‌توان از او شکایت کرد.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره جعل نام، بیان کرد: اگر شخص عادی باشد و هیچ عنوانی را جعل نکند و تنها با یک نام جعلی قراردادی را به امضا برساند، از باب کلاهبرداری می‌توان با او برخورد کرد.

حسین‌آبادی تصریح کرد: در این پرونده‌ها کلاهبردار و شخص جاعل به دو طریق محاکمه می‌شوند؛ یکی آن که باید هم ضرر و زیان وارده را پرداخت کنند و دیگر آن که از طریق کیفری محاکمه می‌شوند و باید به زندان روند.