کد خبر: 178931

راه تشخیص کبد چرب

یکی از ساده ترین و ارزانترین شیوه تشخیص کبد چرب شیوه تصویر‌برداری میباشد که میتواند به تشخیص کبد چرب در بیماران کمک کند.
اتاق خبر 24

كبد چرب غير الكلی يک التهاب كبدی است كه در اثر تجمع بيش از مقدار چربی در بافت كبد ايجاد می شود. دربيماری کبد چرب تجمع بيش از حد چربی درکبد، گاه سبب اختلال در فعاليت طبيعی بافت كبد میگردد كه میتواند سير پيشرونده پيدا كند و سبب نارسایی كبد و يا سيروز كبدی گردد...

علل بيماری کبد چرب

هرچند علل اصلی بيماری كبد چرب مشخص نيست، ولی به نظر میرسد اين بيماری رابطه نزديک با برخی بيماری های متابوليک دارد كه من جمله :چاقی، افزايش كلسترول و تری گليسريد خون و ديابت را میتوان نام برد. در درمان كبد چرب، كنترل اين بيماریهای زمينه ای بسيار مؤثر میباشد. گفته میشود استفاده زياد انرژی سبب خواهد شد كبد نتواند سوخت و ساز طبيعی را انجام دهد و در نتيجه انرژی اضافی بصورت چربی در كبد ذخيره شود.

بيماری کبد چرب اکثر اشخاص را در سنين ميانسالی ابتلا میكند. اغلب بيماران از افزايش وزن و چاقی به ويژه چاقی شكمی رنج میبرند. همچنين میتوانند دچار افزايش چربی های خون بوده و يا از مبتلايان به ديابت باشند. از آن جا كه در سال های اخير شيوع چاقی و بيماری های متابوليک در جوانان افزايش قابل توجهی يافته است، جوانانی كه با چاقی و بيماری كبد چرب به پزشک مراجعه مینمايند، كم نيستند. اما بايد ذكر كرد بيمارانی هستند كه بدون داشتن هيچ كدام از عوامل خطر ذكر شده و بدون هيچ دليل شناخته شده ای، ابتلا به كبد چرب میگردند. افزايش چربی در بدن كه معمولاً با چاقی شكمی همراه است، بهمراه افزايش چربی های خون و افزايش فشار خون، تمامی از علایم مجموعه ای از اختلال های تحت نام" سندرم متابوليك" هستند كه اين سندرم دقيقا وابسته به مقاومت انسولين مي باشد.

مجموعه ای از عوامل باعث رسوب مزمن چربی در کبد و التهاب و نارسایی مزمن در کبد میشوند . کبد چرب به دو دسته عمده تقسیم می شود؛ کبد چرب الکلی که ناشی از مصرف طولاني‌مدت الکل میباشد و جنسیت و نژاد در این مسئله دخیل هستند که آسيايي ها بیش تر مستعد اسیب ناشی از استفاده الکل و ایجاد کبد چرب الکلی هستند و این بیماري در خانم ها بیش تر از آقایان رایج است.

کبد چرب غیر الکلی را میتوان بعنوان دومین گروه از کبد چرب نام برد. این گونه کبد چرب در جامعه ما شیوع بیشتری دارد، عوامل زيادي که بسياري از آن ها جنبه ژنتیکی دارند در پیدایش این مدل کبد چرب موثرند، مطالعات نشان داده عوامل زمينه ساز دیابت و بیماریهای قلبی و بعضی بیماریهای سوخت وساز با پیدایش کبد چرب غیر الکلی در روابط است.» در بین این عوامل دیابت یک علل مهم و شناخته شده در ایجاد کبد چرب میباشد و هر چه طول مدت ابتلا به دیابت طولانی باشد و یا درمان آن ناقص انجام گیرد احتمال مبتلا شدن به کبد چرب در این اشخاص بیش تر است و در آن ها مبتلا شدن به التهاب ناشی از کبد چرب بیش تر از اشخاص معمولی است.»

علایم و شيوع بيماری کبد چرب

از آن جا كه بيماری کبد چرب سير پيشرونده دارد میتواند در مراحل اوليه بدون علامت باشد تا زمانی كه تاثيرات منفی بر عملكرد كبد ايجاد نمايد. در آن هنگام علائمی از قبيل حس ضعف، خستگی و كاهش وزن بروز میكنند.

از آن جا كه سير اين بيماری مزمن است، شايد سالها طول بكشد تا منجر به ايجاد سيروز كبدی( جایگزینی سلول های كبدی با سلول های فيبروز) و در نهايت نارسایی كبد گردد.

در نقطه مقابل، در موردهای نادری به دليل ناشناخته، سير بيماری کبد چرب متوقف و يا حتی به وضعیت طبیعی باز میگردد، بدون آنكه درمان مشخصی انجام گرفته باشد.کبد کبکبد سالم اککو بیمارکبد د چرب

بين 10 تا 30 درصد بزرگسالان در كشورهای پیشرفته مبتلا به بيماری کبد چرب هستند كه معمولاً شامل اشخاص چاق در سنين ميانسالی است.

با توجه به شيوه زندگی اعم از مدل تغذيه و فعاليت بدنی، شيوع بيماری کبد چرب در كشورهای در حال گسترش به ويژه در جامعه شهری افزايش چشمگيری داشته است.

شيوع بيماری كبد چرب با افزايش سن، سير صعودی می يابد. شيوع بيماری کبد چرب در آقايان دو برابر خانم‌ها می باشد كه با افزايش سن، ميزان شيوع در خانم‌ها به آقايان نزديک میشود، به ويژه بعد از يائسگی، شيوع بيماری كبد چرب در خانم‌ها سير فزاينده ای دارد.

چاقی تنها میتواند زمينه ساز کبد چرب باشد و عوامل ژنتیکی در کنار ديگر عوامل در ایجاد کبد چرب غیرالکلی دخیل است، در بعضی بیماران افزایش چربی خون جز LDL کلسترول در بیماران ابتلا رویت ميشود که در درمان این اشخاص کم کردن LDL نقش موثری خواهد داشت. بعضی اشخاص هستند که در آن ها بیماریهای زمينه منجر به ابتلای آن ها به کبد چرب غیر الکلی ميشود مثل اختلال در سوخت وساز و بعضی هپاتیت های مزمن هم امکان دارد همراه با کبد چرب دیده شود مانند هپاتیت Bو C.» اسیب مزمن کبدی در بیمارانی که کبد چرب آن ها همراه با التهاب باقی بماند دیده نمی شود، ولی در تعدادی که کبد چرب آن ها همراه با التهابات است سبب اسیب مزمن به کبد آن ها ميشود و در بعضی بیماران التهابات میتواند پیش رونده بوده و منجر به سیروز کبدی در فرد شود که سیروز کبدی معمولاً در افرادی که چاقی مفرط دارند دیده ميشود و چه بسا در بعضی موارد عامل سیروز کبدی ناشناخته باقی می ماند، مانند کشور آمريکا.»

راه تشخیص کبد چرب

یکی از ساده ترین و ارزانترین شیوه تشخیص کبد چرب شیوه تصویر‌برداری میباشد که میتواند به تشخیص کبد چرب در بیماران کمک کند و در کنار آن انجام ازمایش ها براي آنزیم های کبدی در تشخیص التهاب ناشی از کبد چرب به ما کمک ميکند و در موارد کم تر سی تی اسکن یا دیگر شیوه تصویر‌برداری هم در تشخیص بیماري کبد چرب استفاده ميشود . براي درمان کبد چرب به درمان علل زمينه ساز چه در مرحله التهاب کبد و چه غیر التهاب آن میتوان اشاره نمود ،« درصورتی که بیماري زمينه عامل پیدایش کبد چرب در فرد باشد با درمان آن به درمان کبد چرب کمک می کنیم.»

عملا شناخته شده ترین شیوه براي درمان کبد چرب ورزش همراه با کاهش وزن است و چه بسا دیده شده در بیمارانی که کاهش وزن نداشته اند، ورزش نقش مهمی در بهبود کبد چرب را داشته است و در پایان استفاده از داروهای کاهنده قند خون در بیماران دیابتی و استفاده از داروهای کاهنده LDL در بیماران مبتلا به کلسترول از راه‌های موثر در کنار ورزش و کاهش وزن براي درمان کبد چرب است.