کد خبر: 178841

چرا کارون شور شد؟

علت شور شدن رودخانه کارون سد گتوند است که به دلیل گنبد‌های نمکی و شوری شدید تب ذخیره سد مخزن شد، شوری کارون را طی چند سال اخزر به شدت افزایش داده است.
اتاق خبر 24

امید صدیقی کارشناس گروه آبزیان دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست :

ز جمله راهکار‌های دانشگاه تهران تخریب سد بود که به لحاظ مالی صد‌ها میلیارد و به روایتی هزار میلیارد هزینه داشت و از طرف دیگه با تخریب آن حجم عظیمی در حد چند میلبارد متر مکعب آب شدیدا شور به رود کارون تخلیه می‌شد و اکوسیستم و زیستمندان رودخانه کارون را نابود می‌کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا