کد خبر: 178539

گردنه تعرفه‌های حمل دریایی پیش‌ روی صاحبان کالا

ماندگاری طولانی کالا در بنادر، دریافت هزینه دموراژ کانتینر از صاحب کالا، هزینه‌‌های سنگین حمل و نقل جاده‌ای و تعرفه‌های نجومی بر نرخ‌های حمل دریایی در نبود بازار رقابتی و نهاد ناظر، از عواملی است که رقیب کریدور دریایی چابهار را برای صاحبان کالا جذاب‌تر کرده است.
اتاق خبر 24

موقعیت جغرافیایی ایران به دلیل قرارگیری در مسیر چهارراه ترانزیتی دنیا بسیار استراتژیک و حساس‌ است.

از سوی دیگر ایران با دارا بودن بندر اقیانوسی چابهار، ظرفیت بزرگی برای جذب بارهای دنیا دارد تا بدین ترتیب بار کشورهای CIS، افغانستان، پاکستان‌ و روسیه از طریق این بندر به همه دنیا ترانزیت شود.

در این حوزه رقابتی‌تر کردن کریدور دریایی چابهار امری ضروری و بسیار مهم است، از مصادیق رقابتی شدن یک کریدو‌ر اعمال‌ تعرفه‌های مناسب و قابل رقابت با دیگر کریدورهای رقیب است، ‌در گذشته موضوع تعرفه‌های کرایه حمل و تعیین آنها در حیطه اختیارات حاکمیت صنعت حمل و نقل دریایی بود، اما به تدریج این اختیار از سازمان بنادر و دریانوردی سلب و به شورای عالی هماهنگی ترابری منتقل شد.

* نقش گمشده  سازمان بنادر در بحث کشتیرانی بازرگانی‌

سازمان بنادر و دریانوردی امور کشتیرانی و بازرگانی را هندل می‌کند اما این 100 درصد نیست؛ در کشوری نظیر چین که بنادر مهم تجاری و خطوط دریایی قوی دارد، شرکت‌های کشتیرانی اگر می‌خواهند بار جابه‌جا کنند، ضرورت دارد ابتدا و در طول هر سال، تعرفه و کرایه حمل را‌ به اطلاع سازمان بنادر و دریانوردی چین برسانند،‌ آن هم در کشوری که موتور محرک اقتصاد دنیا است.

طبق قانون شرکت‌های کشتیرانی باید به سازمان بنادر و دریانوردی اطلاع دهند که کرایه حمل ما چه میزان است، چون اگر کرایه حمل کمی افزایش یابد، مطلوبیت مقداری یا درصدی از کالاها برای صادرات از بین می‌رود، به هر حال آخر سر قیمت تمام شده حمل کالا از مبدأ در بندر تا حمل جاده‌ای و محل مصرف، ‌همه در قیمت تمام شده کالا برای مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد. 

* مقایسه هزینه‌های حمل ترانزیتی از هند به افغانستان در 3 مسیر ‌دریایی‌

‌وقتی از کشتیرانی بازرگانی صحبت می‌کنیم ضرورت دارد در این حوزه یکی از کریدورهای ترانزیتی دریایی را بررسی کنیم؛  مسیر نمونه در این حوزه مسیر دریایی بندر کاندلا هند-بندر چابهار ایران-مرز میلک انتخاب شده است و مسیرهای قابل رقابت با این مسیر دریایی، مسیر بندر کاندلا-کراچی-مرز چمن و مسیر بندر کاندلا-بندر شهید رجایی‌-مرز میلک انتخاب شده است.

‌بار قرار است از هند به بندر چابهار بیاید و از چابهار به افغانستان برود، این بار در دیگر مسیر دریایی می‌تواند از کاندلا در هند به بندرعباس و سپس مرز میلک برود برود یا از کاندلا به کراچی و سپس مرز چمن برود. عاملی که انتخاب یک مسیر را برای صاحب کالا جذاب می‌کند، مدت زمان کمتر سیر و قیمت حمل مناسب‌تر است.

منبع: خبرگزاری ایسنا