کد خبر: 178463

عملی که برابر با عبادت شبها و روزه روزهاست

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده‌اند هر که سه یتیم را سرپرستی کند همانند کسی است که شب ها را عبادت کند و روزها را روزه بگیرد.
اتاق خبر 24

پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله:

هر کس سه یتیم را سرپرستی کند همانند کسی است که شب ها را عبادت کند و روزها را روزه بگیرد.
و مانند کسی است که هر روز شمشیرش را در راه خدا از نیام کشیده، و من و او همانند دو برادر در بهشت هستیم.

متن حدیث: 

 قال رسول الله(ص) من عال تلاثه من الایتام کانَ کَمَن قام لیله و صام نهاره و غدا و راح شاهراً سیفه فی سبیل الله و کنت انا و هو فی الجنه اخوین.

 

"مفاتیح الحیاة، صفحه ۴۰۳"