کد خبر: 178389

روابط انسانی درکدام محلات پایتخت گرم‌تر است

بر اساس یافته‌های اطلس کیفیت زندگی شهر تهران میزان رضایت شهروندان از روابط میان همسایگان در محله در مناطق جنوبی تهران بیشتر از نیمه شمالی شهر است.
اتاق خبر 24

 در پیمایش رصد کیفیت زندگی شهری که به تازگی داده های آن منتشر شده است، به موضوع بافت اجتماعی و فرهنگی محله و تعاملات شهروندان پرداخته شده است. ارزیابی افراد از نوع روابط مردم محله، ارتباط مردم با فروشندگان محله، رضایت از یکدست بودن جمعیت از نظر قومی و فرهنگی و وجود افراد معتمد در محله برای حل مشکلات محلی از جمله مواردی است که در این بخش مطرح شده و نظر شهروندان در مورد هر یک پرسیده شده است. در نهایت، از ترکیب این آیتم‌ها، شاخص کلی رضایت از روابط اجتماعی و بافت فرهنگی ساخته شده است. اگرچه این شاخص مستقیماً به عملکرد شهرداری ارتباط ندارد، برای مدیران شهری اهمیت آن در شناخت پتانسیل‌های مردمی به منظور جلب مشارکت برای حل مسائل محلی است. محله‌هایی که در این شاخص وضعیت بهتری دارند، از ظرفیت بالاتری برای همکاری مدنی جهت بهبود وضعیت زندگی در محله برخوردارند.

منبع: خبرگزاری ایسنا