کد خبر: 178361

پرونده نابینا شدن بیماران با مصرف داروی اوستین

این پرونده مربوط به سال ۹۳ است که به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده است.
اتاق خبر 24

مسجدی رئیس پزشکی قانونی کشور :

در استان تهران ۸ پرونده در ارتباط با داروی اوستین تشکیل شده است که یک مورد منجر به نابینایی کامل، ۲ مورد منجربه کاهش شدید بینایی در حد درک نور و ۵ نفر هم دچار افت بینایی شدند.

نظر پزشکی قانونی در سال ۹۳ به دادگاه ارسال شده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا