کد خبر: 178356

ورودماهی تیلاپیابه آبهای خوزستان

پرورش ماهی تیلاپیا در ۴ استان مجوز گرفته و به دنبال اخذ مجوز برای پرورش در استان کرمان نیز هستیم.
اتاق خبر 24

رئیس سازمان شیلات :

برنامه ما این است که تا سال ۱۴۰۰ به تولید ۵ هزار تن گوشت خاویار و ۴۰تن ماهیان خاویاری برسیم. ضمن اینکه برنامه برای سال ۱۴۰۴ تولید ۱۰ هزار تن گوشت و ۱۰۰ تن ماهی خاویار است.

منبع: خبرگزاری ایرنا