کد خبر: 1783
پرسپولیس لیگ 14

بدترین پرسپولیس تاریخ

سرخپوشان در حال حاضر به طور قطعی و رسمی، صاحب بدترین آمار و بیلان عملکرد عمر خود شده اند.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

پرسپولیس در صورت برد برابر استقلال صاحب 36 امتیاز می‌ شود.این در حالی است که در بدترین موقعیت تاریخی سرخپوشان در سال 1384، آنها صاحب 38 امتیاز از 30 بازی شدند. بنابراین سرخپوشان در حال حاضر به طور قطعی و رسمی، صاحب بدترین آمار و بیلان عملکرد عمر خود شده اند. پرسپولیس با تغییر چهار مدیرعامل و سه سرمربی این موقعیت را به دست آورد.

 علی دایی سرمربی پرسپولیس که فصل گذشته پس از سال ها این تیم را آسیایی کرده بود، با اقدام رییس هیئت مدیره و به بهانه از دست رفتن فرصت قهرمانی،  اخراج شد.در ادامه، تیم محبوب پایتخت با نتایج ضعیف کادر فنی جدید و زندانی شدن رییس هیئت مدیره، دومینو حاشیه و سقوط را تجربه کرد.اکنون تنها امید هواداران به حضور پروفسور برانکو و تفکرات او برای فصل آینده است.