کد خبر: 178135

آب دریاچه هنر از کجا تامین می‌شود؟

عضو شورای شهر تهران درباره احداث دریاچه هنر در مجموعه اراضی عباس‌آباد توضیحاتی داد.
اتاق خبر 24

مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران:

به عقیده من اگر میزان بودجه مورد نیاز برای تکمیل پروژه ها تزریق شود امید است مدیریت شهری  بتواند ظرف مدت یک سال  پروژه‌های اراضی عباس آباد را  تکمیل و به بهره‌برداری برساند.

منبع: خبرگزاری ایرنا