کد خبر: 17808

برگزاری علنی دادگاه "بابک زنجانی"

دادگاه بابک زنجانی فردا به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار می شود.
اتاق خبر 24

 با نظر قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران دادگاه بابک زنجانی به صورت علنی برگزار می شود.

بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی است.

منبع: خبرگزاری فارس