کد خبر: 177831

چند دقیقه مکالمه توسط اپراتور‌ها به ثبت رسید

مطابق آمار منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هر یک از اپراتور‌ها در سه ماهه ابتدایی سال جاری، مکالمات ورودی و خروجی متفاوتی داشتند.
اتاق خبر 24

  هر یک از اپراتور‌های تلفن همراه در سه ماهه ابتدایی سال جاری مکالماتی با سایر اپراتور‌های همراه، تلفن ثابت و مکالمات بین‌الملل داشتند که از حداقل ۱۱۹۱ دقیقه مکالمه تا حداکثر سه میلیارد و ۹۹۱ میلیون دقیقه را شامل می‌شود.

براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات با گذشت ۲۵ سال از عرضه اولین سیم‌کارت تلفن همراه در ایران، امروزه بسیاری از مکالمات مردم از طریق تلفن‌های همراه انجام می‌شود. مطابق آمار منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هر یک از اپراتور‌ها در سه ماهه ابتدایی سال جاری، مکالمات ورودی و خروجی متفاوتی داشتند.

این در حالی است که اپراتور همراه اول در مجموع بیش از سه میلیارد دقیقه مکالمه خروجی از اپراتور همراه اول به سایر اپراتور‌های همراه و بیش از سه میلیارد دقیقه مکالمه ورودی از سایر اپراتور‌های همراه به اپراتور همراه اول داشته است. مکالمات ورودی و خروجی اپراتور همراه اول به تفکیک در جدول زیر آمده است.

 
چند دقیقه مکالکه توسط اپراتور‌ها به ثبت رسید
همچنین اپراتور ایرانسل در مجموع بیش از سه میلیارد دقیقه مکالمه خروجی از اپراتور ایرانسل به سایر اپراتور‌های همراه و بیش از سه میلیارد دقیقه مکالمه ورودی از سایر اپراتور‌های همراه به اپراتور ایرانسل داشته است. مکالمات ورودی و خروجی اپراتور ایرانسل به تفکیک در جدول زیر آمده است.
چند دقیقه مکالکه توسط اپراتور‌ها به ثبت رسید

  گفتنی است اپراتور رایتل نیز در مجموع بیش از ۳۱۳ میلیون دقیقه مکالمه خروجی از اپراتور رایتل به سایر اپراتور‌های همراه و بیش از ۴۰۹ میلیون دقیقه مکالمه ورودی از سایر اپراتور‌های همراه به اپراتور رایتل داشته است. مکالمات ورودی و خروجی اپراتور رایتل به تفکیک در جدول زیر آمده است. چند دقیقه مکالکه توسط اپراتور‌ها به ثبت رسید

منبع: میزان