کد خبر: 177804

مبارزه با مواد مخدر باید مردمی شود

مبارزه با مواد مخدر باید مردمی و با اولویت پیشگیری باشد.
اتاق خبر 24

سکندر مومنی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر :

در راس آسیب‌ها مواد مخدر وجود دارد و بسیاری از آسب‌های دیگر منشا آن مواد مخدر است.

 راه نهایی مبارزه با مواد مخدر پیشگیری است و باید موضوع مبارزه با مواد مخدر مردمی شود. این امر یک موضوع به تمام معنا اجتماعی و مردمی است.

 مبارزه با مواد مخدر باید مردمی و با اولویت پیشگیری باشد.

منبع: خبرگزاری ایسنا