کد خبر: 177802

سرنوشت مالیات پزشکان به کجا می‌رسد؟

«6 هزار میلیارد تومان» حداقل عددی است که مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت فرار مالیاتی پزشکان گفته است.
اتاق خبر 24

«6 هزار میلیارد تومان» حداقل عددی است که مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت فرار مالیاتی پزشکان گفته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا