کد خبر: 177791

سامانه رادیوتلسکوپ فضایی به بهره برداری رسید

رادیو تلسکوپ یک گیرنده رادیویی است که امواج رادیویی منابع مختلف کیهانی مانند کهکشان ها، سحابی ها و اجرام مختلف را دریافت می کند و برخلاف رصدهای اپتیک بدون محدودیت شرایط جوی، منابع مختلف رادیویی را پایش می کند.
اتاق خبر 24

رئیس مرکز تحقیقات فضایی :

تاکنون منجمان در حوزه نجوم از تلسکوپ های مرئی استفاده می کردند تا نوری که از ستاره ها و کهکشان ها و همچنین اجرام فضایی به ما می رسد را رصد و پایش کنند، اما در رادیو تلسکوپ از طیف رادیو الکترومغناطیسی برای پایش فعل و انفعالات کهکشان ها، سحابی ها و اجرام مختلف فضایی استفاده می شود.

برای مثال در زمان انفجار یک ستاره، رادیو تلسکوپ امواج رادیویی ساطع شده را دریافت کرده و با یکسری الگوریتم ها و پردازش ها تشخیص می دهد که وضعیت این ستاره چگونه بوده و یا کهکشانی در حال گسترش یا انقباض است.

منبع: خبرگزاری تسنیم