کد خبر: 177538

تولید تمام داروهای وارداتی در کشور تا ۳ سال آینده

برنامه داریم که ۳ درصد مابقی را به واسطه شرکت‌های ایرانی و دانش‌بنیان به تولید برسانیم.
اتاق خبر 24

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :

به همین دلیل ما موظف هستیم که به فکر تولید داخل به واسطه شرکتهای دانش بنیان باشیم.

البته که درصد قابل توجهی از این سه درصد داروهای های تک هستند.

منبع: تابناک