کد خبر: 177462

پیشتازی مدارس خاص در موفقیت شاگرد اول‌های کنکور

به دنبال پیگیری شائبه کیفیت بالای آموزش پولی نسبت به آموزش رایگان این موضع را با علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه مطرح کردیم.
اتاق خبر 24

 معاون آموزش متوسطه:

در مدارس دولتی، فراوانی افرادی که نمی‌توانند در مسابقات علمی موفقیت‌های بزرگ کسب کنند بیشتر است چرا که جامعه آماری بیشتری متشکل از عموم دانش‌آموزان  دارند، اما در مدارس خاص به دلیل آنکه در یک مرحله از یک فیلتر عبور کردند ضمن آنکه فراوانی کمتری داشته‌اند  با بنیه علمی قوی‌تری هم ظاهر می‌شوند.

منبع: خبرگزاری ایسنا