کد خبر: 177259

فقط چند ساعت تا گرفتن یک تصمیم بزرگ برای تهران

فقط چند ساعت تا گرفتن یک تصمیم بزرگ برای تهران ... آن گونه که یکی از اعضای شورای شهر تهران خبر داده، فردا قرار است یکی از گود های پرخطر تهران تعیین تکلیف شود. رویدادی که به دلایل فراوان حائز اهمیت است.
اتاق خبر 24

فقط چند ساعت تا گرفتن یک تصمیم بزرگ برای تهران ... آن گونه که یکی از اعضای شورای شهر تهران خبر داده، فردا قرار است یکی از گود های پرخطر تهران تعیین تکلیف شود. رویدادی که به دلایل فراوان حائز اهمیت است.

منبع: خبرآنلاین