کد خبر: 177238

زمین‌خواران چگونه اراضی ملی را غارت می‌کنند؟

اخبار زمین‌خواری همواره یکی از اصلی‌ترین محور‌های رسانه‌ها است و بسیاری از کارشناسان علت آن را معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای می‌دانند.
اتاق خبر 24

لواسان، چهارباغ کرج و تمام مناطق خوش آب و هوای کشور، از هجوم زمین‌خواران در امان نیستند. تخریب محیط زیست و قطع درختان هر روز در رسانه‌ها بازتاب دارد. هرچند پس از مدتی برخورد‌هایی هم با زمین‌خواری‌ها صورت می‌گیرد، اما به جای کاهش یا توقف زمینخواری، شاهد رشد زمی‌خواری‌ها هستیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم