کد خبر: 177089

محاکمه مدیران شرکت خودرویی «پرشین پارس» آغاز شد

جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت خودرویی «پرشین پارس» با ۱۵۰۰ نفر شاکی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) آغاز شد.
اتاق خبر 24

جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت خودرویی «پرشین پارس»  در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) آغاز شد.

این پرونده هزار و پانصد شاکی دارد که بخش قابل توجهی از شکات برای شرکت در جلسه دادگاه در محل برگزاری دادگاه حاضر شده‌اند.

منبع: میزان