کد خبر: 177076

تعیین تکلیف ایمنی گود مجاور برج میلاد تا پایان هفته

پس از ۳بازدیدی که از گود میلاد انجام شد و ارائه سه برداشت فنی تصمیم گرفته شد تا روز چهارشنبه تصمیم مشترکی توسط نماینده شهرداری و نماینده بنیاد تعاون گرفته شود.
اتاق خبر 24

عضو شورای اسلامی شهر تهران :

به گفته نژاد بهرام در روز چهارشنبه باید مشخص شود آیا این گود تا سال ۹۸ ایمن است یا خیر. نیاز به چه اقداماتی دارد و برنامه کوتاه مدت و بلندمدت و برنامه های فنی خود را در خصوص این گود ارائه کند. این هفته گزارشی در خصوص ایمنی این گود ارائه شد و شرکت ناظر اعلام کرد گود مجاور برج میلاد تا سال ۹۸ ایمنی های لازم را دارد. شورا در این رابطه پیگیری های لازم را انجام داده و مردم نگرانی در این رابطه نداشته باشند.

این عضو شورای شهر همچنین در خصوص ادامه همکاری بنیاد تعاون برای ساخت فاز دوم برج میلاد گفت: قرار بر این شد تا هفته آینده شرکت تعاون ناجا تمایل خود را در خصوص ادامه همکاری با شهرداری در خصوص احداث فاز دوم اعلام کند.

به گزارش مهر گود مجاور برج میلاد جز ۲۰۰ گود پرخطر شهر تهران است.

منبع: خبرگزاری ایسنا