کد خبر: 176720

اولتیماتوم پلیس به هنجارشکنان

هنجارشکنان مطمئن باشند که برخورد قاطع پلیس در انتظارشان است.
اتاق خبر 24

سردار رحیمی :

البته برخورد پلیس با افراد متفاوت است؛‌ اگر احساس کنیم که برخی افراد مثلا در فضایی قرار گرفته‌ و به واسطه آن برخی موازین را رعایت نمی‌کنند برخوردمان ایجابی و آموزشی است اما با آنهایی که هدفمند و با حساب و کتاب دنبال هنجارشکنی هستند برخورد پلیس متفاوت و قاطعانه است؛ چراکه در این حوزه اشراف کامل پیدا کرده‌ و برخورد قاطع خواهیم داشت.

منبع: جام جم آنلاین