کد خبر: 176686

میمون‌های «رزوس» خطرناک از جنگل سیاهکل زنده‌گیری شدند

مدیرکل حیات وحش سازمان محیط زیست با بیان اینکه نگه‌داری میمون روزس‌ به جهت خوی وحشی و بیماری‌های مشترک انسان و حیوان خطرناک است، گفت: کسانیکه از روی ناآگاهی این حیوانات را خریده‌اند، تحویل مراکز رسمی نگه‌داری دهند.
اتاق خبر 24

مدیرکل حیات وحش سازمان محیط زیست  هشدار داد: :

نگه‌داری  این گونه‌های وحشی و آسیب‌رسانی  خطرآفرین است، چراکه این گونه می‌تواند حامل بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان باشد.

 کسانیکه از سر ناآگاهی از مخاطرات نگه‌داری این ‌گونه خطرآفرین اقدام به خریداری این حیوان وحشی کرده‌اند، در اولین فرصت، حیوان را تحویل محل‌های رسمی نگه‌داری از حیوانات دهند.

منبع: جام نیوز