کد خبر: 176658

سالانه 700 پزشک ایرانی مهاجرت می‌کنند

بنابراین اگر چند برابر حال حاضر نیز پزشک تربیت شود ولی زیرساخت‌ها، اقتصاد سلامت و شرایط کار و زندگی در بیمارستان‌های مناطق محروم فراهم نشود.
اتاق خبر 24

رییس کل سازمان نظام پزشکی :

در هر حال، ما نمی‌گوییم که نسبت پزشکان‌مان به جمعیت کشور ایده‌ال است و به عنوان مثال در سطح کشورهای اسکاندیناوی و غیره است، ولی در حد منطقه خودمان عددش قابل قبول است و آن چه که باید به آن پرداخته شود، توزیع نیروهای پزشکی و منابع مرتبط با آن است و این موارد باید اصلاح شوند. در غیر این صورت افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی تنها باعث کاهش کیفیت و کاهش سطح علمی و عملی جامعه پزشکی می‌شود.