کد خبر: 176534

توزیع گوشت‌ برزیلی در بازار پای مدیران دولتی را به دادگاه باز کرد

قاضی صلواتی از رسیدگی به پرونده گوشت‌های برزیلی خبر داد و گفت: متهمان پرونده توزیع گوشت برزیلی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بوده و در بازار به قیمت آزاد به فروش رسید از روز دوشنبه آغاز می‌شود.
اتاق خبر 24

قاضی صلواتی، رئیس شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از رسیدگی به پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و بیان کرد: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران دولتی متخلف در روز دوشنبه مورخ هفتم مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.

قاضی صلواتی با بیان اینکه این پرونده شش متهم دارد اظهار کرد: اتهام این افراد توزیع گوشت برزیلی وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی به قیمت آزاد در بازار است که از این طریق تحصیل مال نیز داشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پرونده به صورت علنی در روز دوشنبه راس ساعت ۱۰ صبح در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز خواهد شد.

منبع: میزان