کد خبر: 176371

رکورد کاهش تاخیر حرکت قطارها شکست

متوسط تأخیر حرکت قطار‌های حومه‌ای از مبدا کمتر از ۴۰ ثانیه و قطار‌های بلند برد کمتر از یک دقیقه است.
اتاق خبر 24

سعید رسولی مدیرعامل شرکت راه آهن :

متوسط تأخیر قطار‌های حومه‌ای از مبدأ کمتر از ۴۰ ثانیه و متوسط تاخیر از مبدا قطار‌های بلند برد کمتر از یک دقیقه است که این یک رکورد بسیار خوب در حوزه قطار‌های حومه‌ای و بین شهری به شمار می‌رود.

گرمای کم سابقه یکی از دلایل تأخیر قطار‌ها در رسیدن به مقصد به شمار می‌رود که امیدواریم با تمهیداتی که در این زمینه در نظر گرفته شده است بتوانیم تأخیر قطار‌ها در مسیر را نیز را به حداقل ممکن برسانیم.

منبع: خبرآنلاین