کد خبر: 175747

منطقه خلیج فارس مانند باروت است

دود و ترکش کوچکترین اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس به چشم همه خواهد رفت.
اتاق خبر 24

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم گفت: ما بعید می‌دانیم که ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران دست به اقدام نظامی بزند، زیرا احساس می‌کنیم که او متوجه شده است که ایران برای دادن پاسخ به متجاوز منتظر چراغ سبز شورای امنیت سازمان ملل نخواهد ماند.                                                 محمد حسن آصفری اظهار کرد: منطقه خلیج فارس مانند باروت است و دود و ترکش کوچکترین اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران در این منطقه به چشم همه خواهد رفت.

وی با بیان اینکه امروز ۲۹ پایگاه نظامی آمریکا در سطح منطقه غرب آسیا در تیررس نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارد گفت: هرگونه عملیات نظامی از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به جنگ آمریکا و ایران محدود نخواهد شد بلکه آتش این جنگ دامن کشور‌های منطقه که نوکری آمریکا را می‌کنند نیز فراخواهد گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم ادامه داد: برخی کشور‌های منطقه که در حکم پایگاه نظامی آمریکا هستند باید مراقب رفتار خود در قبال جمهوری اسلامی ایران باشند.

آصفری در پایان خاطرنشان کرد: البته ما بعید می‌دانیم که ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران دست به اقدام نظامی بزند، زیرا احساس می‌کنیم که او متوجه شده است که ایران برای دادن پاسخ به متجاوز منتظر چراغ سبز شورای امنیت سازمان ملل نخواهد ماند.

منبع: میزان