کد خبر: 175689

آغاز نشست علنی مجلس شورای اسلامی

نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.
اتاق خبر 24

نشست علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

دستورکارهای نشست امروز پارلمان به شرح ذیل است:

- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی 

- گزارش کمیسیون عمران درمورد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولیـد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

- گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه تصویب پروتکل های مربوط به اصلاح بند (الف) مـاده (50) و ماده (56) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفسـاریه بنـد (2) مـاده (2) قـانون مالیات های مستقیم

- گزارش کمیسیون عمران درمورد: لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبـه بـین دولـت جمهـوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت

- انتخاب سه نفر به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان از بین افراد معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه

منبع: خبرگزاری فارس